یکی از مسائل با اهمیت در حوزه علوم کامپیوتر و محاسبات عددی مساله کوله پشتی مجموعه شی قیمتی در اختیار داشته و می خواهیم آنها را در داخل یک کوله پشتی با وزن مشخص قرار دهیم. هدف در این مساله انتخاب بیشترین تعداد از مجموعه اشیا بوده، بطوری که وزن تمامی اشیا انتخاب شده از وزن کوله پشتی بیشتر نشده و از طرف دیگر ارزش اشیا انتخاب شده بیشینه باشد.  از این مساله در بعضی مواقع به عنوان مساله سارق یا دزد نیز یاد می شود. یک سارق در تمامی سرقت های خود می تواند حجم محدودی را جابجا کرده و همواره سعی می کند اشیایی با وزن کمتر ولی ارزش بیشتر را با خود حمل کند. بدین صورت که نسبت وزن به ارزش شی بیشتر باشد. به عنوان مثال نسبت وزن به ارزش یک سکه طلا در مقایسه با یک چاپگر بسیار بالا می باشد.  
یکی از کاربردهای مساله کوله پشتی در مسائل امنیتی و طراحی کلیدهای عمومی و اختصاصی رمزنگاری می باشد. 
در این مقاله، مساله کوله پشتی را به روش جدیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده، و بهینه سازی های مختلفی در حل آن بکار برده شده است.
همراه این مقاله، دستورات ایجاد برنامه در متلب نیز قرار داده شده است.