قدم اول در ایجاد برنامه های وب JSF، ایجاد پروژه، در یکی از محیط های برنامه نویسی می باشد. در اولین آموزش این وبلاگ سعی خواهیم نمود که بصورت گام به گام ایجاد یک پروژه JSF را در محیط Eclipse شرح دهیم.

گام اول: در اولین گام بهتر است فایلهای کتابخانه ای JavaServer Faces را از یکی از آدرس های زیر دانلود نمائید:

 • http://javaserverfaces.java.net/
 • http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html

گام دوم: ابزار برنامه نویسی Eclipse را باز کرده و از منوی File-> New-> Other...->Web گزینه Dynamic Web Project را همانند تصویر زیر انتخاب نموده و بر روی دکمه Next کلیک نمائید.

گام سوم: در کادر محاوره ای که نشان داده میشود، نام پروژه خود را انتخاب نموده و از قسمت Configuration گزینه JavaServer Fcaes 2.0 project را همانند تصویر زیر انتخاب نمائید.

در صورتی که از قبل برای برنامه های ایجاد شده محیط Runtime تعیین نکرده باشید مراحل زیر را انجام دهید:

  • در کادر محاوره ای فوق بر روی گزینه New Runtime.... کلیک نموده تا کادر محاوره ای همانند تصویر زیر نمایش داده شود.

   • از بین سرورهای نمایش داده شده سرور GlassFish 3.1 و یا سرور JBoss AS 7.1 را انتخاب نمائید و برر وی دکمه Next کلیک نمائید.
    • در کادر محاوه ای بعد بر روی گزینه Browse کلیک کرده و آدرس نصب سرور GlassFish یا JBoss را در قسمت Application Server Directory وارد نمائید.

     گام چهارم: بر روی دکمه Next کلیک کرده تا کادر محاوره ای همانند تصویر زیر نمایش داده شود. در این صفحه ابتدا باید آدرس فایلهای کتابخانه ای JSF را به پروژه خود معرفی نموده و سپس نوع نمایش Servlet آنها را در مرورگر تعیین نمائید. بهتر است فایلهای کتابخانه ای JSF را به صورت یک کتابخانه جداگانه در محیط Eclipse طراحی نموده تا بتوانید در تمام پروژه های خود به آنها دسترسی داشته باشید.

     در صورتی که بخواهید نحوه نمایش آدرس URL صفحات را در مرورگر تغییر دهید، میتوانید دستورات مقابل عبارت URL Mapping Patterns را مطابق با نیاز خود تغییر دهید.

     گام پنجم: پس از ایجاد پروژه در صورتی که فایلی با پسوند xhtml در دایرکتوری WebContent آن موجود میباشد، از پنجره Project Explorer بر روی فایل مذکور کلیک راست کرده و از منوی Run As گزینه Run On Server را انتخاب نمائید.

     توجه داشته باشید که پسوند فایل اجرایی باید مطابق با پسوند تعریف شده در URL Mapping Patterns بوده، زیرا در غیر اینصورت برنامه اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال اگر پسوند فایل را در URL Mapping Patterns برای با jsf.* قرار داده اید، پسوند فایل در دایرکتوری WebContent نیز می بایست برابر با jsf.* باشد.