فیلترسازی با استفاده از کلاس DocumentFilter

در مجموعه کنترلهای AWT ، اگر شما نیاز داشتید که ورود متن را در کامپوننتهای متنی محدود به کاراکتر خاصی نمائید، مانند اینکه در TextField فقط اعداد وارد شود و یا فقط حروف الفبا وارد شود و یا اینکه اعداد وارد شده در محدوده خاصی باشند، باید رویدادهای KeyListener و consume را به کامپوننت متنی مانند TextField اضافه می کردید. اما در مجموعه کنترلهای Swing شما می توانید این کار را با استفاده از اینترفیس Document انجام داده و یا یک کلاس DocumentFilter را به کامپوننت متنی اضافه کرده و کنترل اطلاعات  را بوسیله آن انجام دهید. برای انجام این کار باید از متد setDocumentFilter از کلاس AbstractDocument استفاده کنید .  کلاس DocumentFilter دارای 3 نوع متد است که می توانید بوسیله آنها ورود متن در کامپوننتهای متنی مانند JTextField را کنترل کنید. با توجه به اینکه این کلاس یک کلاس اصلی است برای ایجاد فیلتر باید یک کلاس فرعی ایجاد کرده که extends کلاس DocumentFilter باشد . متدهایی که می توان در کلاس DocumentFilter مورد استفاده قرار داد به صورت زیر میباشند.