Toolbar در برنامه های مدرن و جدید که برای Windows نوشته می شود ، همواره جزء یکی از مهمترین عناصر فرمهای Windows بوده است

یک Toolbar معمولا دسترسی آسان به عملیات یا کارهایی را برای کاربر فراهم می کند که کاربر در طول برنامه بیشتر با آنها سرو کار دارد(به عنوان مثال ذخیره متن، و یا ثبت یک رکورد جدید و ...).

ToolBar در کنترل های Swing با یک آبجکت از کلاس JToolBar ایجاد و معرفی می گردد.

JToolBar یک کنترل ساده هم از جهت استفاده و هم از جهت کاربرد است و دارای 4 سازنده است که می توان از آنها برای ایجاد یک JToolBar استفاده کرد.

public JToolBar()

JToolBar jToolbar = new JToolBar();

 

public JToolBar(int orientation)

JToolBar jToolbar = new JToolBar(JToolBar.VERTICAL);

 

public JToolBar(String name)

JToolBar jToolbar = new JToolBar("Window Title");

 

public JToolBar (String name , int orientation)

JToolBar jToolbar = new JToolBar("Windwo Title" , ToolBar.VERTIVAL);

اضافه کردن سایر کامپوننتها به JToolBar

پس از ایجاد یک JToolBar ، میتوانید کنترل های مورد نظر خود را به آن اضافه کنید. در جاوا هر نوع کامپوننتی می تواند به JToolBar اضافه گردد، که برای این کار باید از متد add استفاده گردد. استفاده از این متد دقیقا مانند اضافه کردن یک کامپوننت به JFrame میباشد. در کد زیر نحوه استفاده از JToolBar و اضافه کردن کامپوننت به آن نشان داده شده است.

JToolBar jToolbar = new JToolBar("Windows Title");

JButton jButton = new JButton("Help");

jToolbar.add(jButton);

مهمترین خواص JToolBar

کامپوننت JToolBar دارای چند خواص بسیار مهم میباشد، انعطاف پذیری بسیاری به این کامپوننت میدهند. این خواص را میتوان به شرح جدول زیر بیان نمود:

نام خاصیت

نوع داده ایی

توضیحات

floatable

Boolean

اگر این خاصیت با مقدار true ست شود می توان JToolBar را به وسیله ماوس در هر جایی تغییر داد .

BorderPainted

boolean

اگر این خاصیت با مقدار true ست شود حاشیه در اطراف JToolBar قرار می گیرد که می توان بوسیله آن ، JToolBar را از سایر اجزا فرم تشخیص داد .

orientation

Int

با استفاده از این خاصیت می توان JToolBar به صورتهای افقی (HORIZONTAL) و عمودی (VERTICAL) بر روی فرم قرار داد .

enabled

Boolean

از این خاصیت برای فعال و یا غیرفعال کردن JToolBar استفاده می شود .

margin

Insets

از این خاصیت برای فاصله انداختن بین  JToolBar و قسمتهای فرم استفاده می شود .

ایجاد JToolBar در NetBeans

مراحل ایجاد یک JToolBar و اضافه کردن کامپوننتها به آن در محیط NetBeans بصورت زیر است:

1- از منوی فایل یک پروژه جدید اضافه کرده و نام آنرا ToolBar بگذارید .

2- یک JFrame به پروژه اضافه کنید.(مراحل اضافه کردن JFrame به برنامه قبلا ذکر شده است)

3- از پنجره Palette ، JToolBar را انتخاب کرده  بر روی JFrame قرار دهید .

4- برای اضافه کنترل به JToolBar بر روی JToolBar کلیک راست کرده و گزینه Add From Palette → Swing را مانند تصویر زیر انتخاب کنید.

5- کنترل JButton را انتخاب کرده و به JToolBar اضافه کنید(تصویر نهایی از ایجاد یک JToolbar).